Pergyvenęs Antrąjį pasaulinį karą, Lietuvos nepriklausomybės praradimą, emigravęs ir vėl sugrįžęs

Motinos dieną Lentvario bažnyčioje ir šventoriuje…

„Lietuvos draudimas“ už 100 tūkst. eurų atnaujino skyrių Jurbarke

Prasidėjo balsavimas iš anksto

Pasvalyje skambėjo giesmės ir eilės Motinoms

Vairavimo egzaminas užrištomis akimis