D. Martinaitis atvirai apie vyriškumą: „Gyvenimas turi tęstis ir po penkiasdešimties“

Po ilgų diskusijų apsisprendė: taryba paskyrė naująjį administracijos direktorių

Istorinis Vytauto Landsbergio prisipažinimas

Šių vardų savininkes likimas gausiai apdovanos iki metų pabaigos!

Paprastas požymis, kad namuose yra negatyvo šaltinis

Apie protą, dvasią ir pasiaukojimą